«Крайнєвські читання» 2020

У грудні 2020 року виповнилося шістнадцять років з дня утворення Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. Із нагоди 16 річниці діяльності Центру (2004-2020) та з метою вивчення й розвитку наукової спадщини відомого науковця, першого директора Центру Петра Павловича Крайнєва (1952-2014) відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності» («Крайнєвські читання»).

Для обговорення учасникам IV «Крайнєвських читань» були запропоновані такі питання:

  • теорія, історія та методологія судової експертизи з питань інтелектуальної власності;
  • проблеми реформування судово-експертної діяльності у сфері інтелектуальної власності;
  • судова експертиза та новелізація чинного законодавства у сфері технічної творчості (винаходи, корисні моделі, промислові зразки);
  • судова експертиза комерційних (фірмових) найменувань і торгівельних марок;
  • економічні дослідження та експертизи у сфері інтелектуальної власності;
  • експертиза комп’ютерних програм, баз даних та телекомунікаційних засобів (систем);
  • шляхи розвитку та вдосконалення науки і освіти у сфері захисту інтелектуальної власності та ін.

Партнери «Дубинський і Ошарова», адвокати Вікторія Сопільняк та Антон Коваль також взяли участь у заході.

Вікторія Сопільняк присвятила свій виступ гострій темі "Експерт проти споживача: хто кого?". Фактично метою залучення експерта як носія спеціальних знань до справ, пов’язаних з об’єктами права інтелектуальної власності, є отримання доказу у справі. Для вирішеня справи є велика необхідність у застосуванні спеціальних знань. В свою чергу, експерти у своїх дослідженнях враховують фактор «споживача».

Антон Коваль зосередив увагу слухачів на сучасному стані захисту прав на торговельні марки в Україні. Зокрема, говорив про нові та найпоширеніші види порушень у сфері ТМ та про законодавство, яке, на жаль, не завжди встигає на них реагувати.

Дивіться також